Prototyputveckling och konsulting

Strategisk teknologisk konsulting och utveckling av
produktens prototyper – professionellt, noggrannt och testat.

What we do

Prototyputveckling bidrar till att man bättre förstår produkt i jämförelse med enkelt muntligt eller skriftligt utbyte av idéer (brainstorming).

Vi betonar användarupplevelse

Vi använder metoden “att lära sig genom att göra” vid idéutformning. Det möjliggör oss att skapa flera versioner innan vi hittar människocentrerad lösning.

Vi är tillväxtorienterad byrå som erbjuder tjänster under alla programmeringsfaser

Du kan lita på våra experter som ska erbjuda dig strategisk konsulting och utvecklingsriktlinjer för:

  • FÖRPROJEKTPLANERING
  • PRECIS BEDÖMNING AV PROJEKTETS OMFATTNING
  • UTVECKLING AV MVP (MINSTA LIVSKRAFTIGA PRODUKT)
  • UTVECKLING AV PROTOTYP AV GRÄNSSNITT GENOM ATT ANVÄNDA STORYBOARDS
  • DEFINITION AV METODER FÖR KVALITETSSÄKRING
  • PLANERING AV MJUKVARUARKITEKTUR
  • TESTNING AV MJUKVARA OCH KVALITETSSÄKRING

Dina syften med produktion och verksamhet betraktas i 360 graders synvinkel. Vi strävar efter att ge råd och riktlinjer så att du kan öka dina produkters användarbarhet, användning och lönsamhet.