Designtjänster

Vi erbjuder skräddarsydda designlösningar
av hög kvalitet.

What we do

Vi har antagit människocentrerad approach till design. Det innebär att vi levererar designlösning som är både följsam och nativ för användare. Vi designar produkter som människor gärna använder – både online och offline.

Vi designar med tanke på användare

 • GRAFISK DESIGN
 • WEBBDESIGN
 • INTERAKTIONSDESIGN

I Codexsto erbjuder vi olika professionella tjänster inom webbdesign och grafisk design. Vi har inte för avsikt att enbart hjälpa dig bli uppmärksammad utan också att erbjuda intressant design som ska uppfylla dina samt dina användares och slutanvändares behov.

Grafisk designlösningar

 • GRAFIK OCH ILLUSTRATIONER
 • VISITKORT
 • BREVHUVUD
 • PRESENTATIONER
 • FÖRPACKNINGAR
 • DESIGN AV TRYCK
 • BROSCHYRER OCH MANUALER

 

Webbdesignlösningar

 • WEBBPLATS
 • LANDNINGSSIDOR
 • BILDER FÖR SOCIALA MEDIER
 • APPLIKATIONSSKÄRM OCH ANVÄNDARGRÄNSSNITT
 • SVG ANIMATIONER
 • HTML VIDEOANNONSER
 • WEBBANNONSER
 • VISNINGSANNONSER

Dina syften med design betraktas i 360 graders synvinkel och vi strävar efter att etablera en konstruktiv dialog mellan oss under hela projektcykeln.

Plus, det är roligt att jobba med oss.